Търговията чрез електронна книга

Post Images

Търговията чрез електронна книга с информация за контакт с потенциален клиент е сред най-чистите форми на маркетинг. Това е ефективният начин на Фирмите B2B (бизнес за бизнес) да намерят техният нов клиент.
B2B компаниите доставят продуктите, които електронната търговия и промоционалните продавачи продават на дребно на широката общественост.

Ето как една обикновена електронна книга може да бъде отличен инструмент за придобиване на клиенти за B2B.

Уловете преднина
Електронната книга се прави, като водеща за намиране на нов клиент.
Направете реклама в подходяща медия посещавана от членове на фирми за B2B.Заглавието е важно за привличане на вниманието на клиента.Направете атрактивни връзки/линк/ ,към вашия сайт и услуги.
Вашата Електронна книга трябва да бъде кратка, не е нужно да я правите от 700 страници.
Може да бъде в рамките на 1 или 2 страници във формат pdf. Като се концентрирате към вашите промоции с достатъчно информация за услугите си. Това е което ви е нужно.
Електронните книги са начин клиентите да стигат до Вас.

Социални мрежи

Pinterest представя нов преглед на развиващите се процеси за откриване и деактивиране на измами.

Mаркетинг

Ползата от интернет рекламата за електронните търговци

Новини

PayPal искат да бъдат нещо повече от бутон за плащане

Новини

Полезни Връзки в ЕС

Новини

Правила за електронна търговия в Европейски Съюз

Новини

Накратко за Електронната Търговия в България

Новини

Защо цифровата търговия е новата норма на производителите

Новини

Банки, кредитни, дебитни карти, условия и интересни събития !

Mаркетинг

Видове услуги за електронната търговия – информация за начинаещи

Новини

Банките и електронната търговия - B2B