Спекулирането с бъдещето е неблагодарна задача

Post Images

Спекулирането с бъдещето е неблагодарна задача. По-често прогнозите просто не се осъществяват. Въпреки това е много забавно да мислим за бъдещето. Дали ще има летящи камиони или променящи външността си роботи или дигитални роботи във всяка уебстраница.!?
Някой стигат дотам, че измислят нови термини.Пример: „фигитал“, който описва търговията на дребно в бъдещето, където физическото и цифровото се сливат, за да създадат нова, напълно свързана реалност

Все пак бъдещето на нормалните магазини не е толкова изменчиво и те ще останат. Експертите прогнозират, че докато повечето продукти ще се продават онлайн, основните стоки все още ще бъдат изложени изцяло в специално оборудвани ослепителни магазини. Говорейки за това, онези физически търговски площи, които ще останат, ще изведат персонализацията на ново, непознато досега ниво: Компаниите ще персонализират изживяванията в магазина, за да помогнат на клиентите да се ангажират с продукт на по-дълбоко емоционално ниво, например чрез персонализиран звук, миризма и докосване и ще имат цифрови манекени, които бързо ще променят това, което носят, в зависимост от това, кой е пред тях и как тези хора вече са облечени и как изглеждат. За всеки отделен клиент ще има различни преживявания, съобразно неговите усещания вкус и желания. Звучи като научна фантастика, нали? Като се има предвид начина, по който компаниите сега събират и използват нашите данни, такава степен на персонализация изглежда постижима. Но дали ще се осъществи точно това ? Не знаем. Възможно е да бъде нещо друго, съвсем различно.

Новини

Накратко за Електронната Търговия в България

Новини

Глобален Стандарт за онлайн продажба на Алкохол

Новини

Избор на Операционна Система за вашият компютър - Linux или Microsoft

Новини

Потребителите вече могат да монетизират личните си данни, за да печелят пасивен доход !?

Новини

Електронна Търговия – Събития през месец Май и Юни в Европа

Новини

Нови стратегии за реклама без бисквитки и причините затова

Mаркетинг

Причини за използване на динамични реклами - Dynamic Search Ads

SEO

Какво е SEO за електронната търговия - структуриране на първа страница

SEO

Технически SEO практики за сайтове за електронна търговия – само за Google

Mаркетинг

Инструменти и софтуер за електронна търговия за стартиращи фирми