DMEXCO 2022 Станете изложител!

Post Images

DMEXCO е място за срещи и общност за всички ключови лица, вземащи решения от дигиталния бизнес, маркетинга и иновациите. Тази година DMEXCO ще се проведе на място в Кьолн на 21 и 22 септември 2022 г. Изживейте работата в мрежа, обмена и бизнеса!

Тази година предлагаме максимална видимост за една от най-динамичните индустрии с чисто новата зона World of E-Commerce. С тази тематична област ние предлагаме специална екосистема, състояща се от изложение, конференция и работа в мрежа около електронната търговия – перфектната платформа за бизнес и брандиране за онлайн търговци на дребно, доставчици на технологии и услуги. Лицата, вземащи решения, разширяват знанията си и се вдъхновяват, установяват контакти и сключват сделки. DMEXCO — където утрешният дигитален бизнес се случва днес. Присъединете се към бъдещето!


DMEXCO 2022 Станете изложител !

https://dmexco.com/exhibitor/

Новини

Документи и правила за пътуване в Англия за граждани на ЕС

Mаркетинг

Амазон или Уолмарт

Mаркетинг

Как‌ ‌да ‌интегрира‌те ‌QR‌ ‌код ‌във ‌ваш‌ия ‌Електронен Бизнес ?

Mаркетинг

Dropshipping - Дропшипинг

Социални мрежи

TikTok идеи за електронна търговия

Mаркетинг

Цифровата трансформация и Българските производители

Mаркетинг

Електронните магазини и продажбите на живо

Новини

Доверителен знак за електронна търговия в Европа

Mаркетинг

Добавяне на SMS към маркетинг за електронна търговия

Новини

Събитията за електронната търговия – важни ли са ?