За кой се отнасят новите правила -ДДС ?

Post Images

За кой се отнасят новите правила ?

Засегнати са всички от веригата за доставки в електронна търговия, от онлайн продавачи и пазари / платформи както в ЕС, така и извън него, до пощенски оператори и куриери, митнически и данъчни администрации, чак до потребителите.

Какво се променя ?

От 1 юли 2021 г. правилата за ДДС за трансграничните дейности за електронна търговия от бизнес до потребител ще се променят. Обосновката за тези промени е да се преодолеят бариерите пред трансграничните онлайн продажби и да се отговори на предизвикателствата, произтичащи от режимите на ДДС за дистанционни продажби на стоки и за внос на пратки с ниска стойност.

Основните промени са следните :

Онлайн продавачите, включително онлайн пазарите / платформите, могат да се регистрират в една държава-членка на ЕС и това ще важи за декларирането и плащането на ДДС при всички дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС.
Въвеждат се специални разпоредби, при които онлайн пазарите / платформите, улесняващи доставките на стоки, се считат за целите на ДДС, че са получили и доставили самите стоки („считан доставчик“).
Освобождаването от ДДС при внос на малки пратки на стойност до 22 евро ще бъде премахнато. Това означава, че всички стоки, внасяни в ЕС, вече ще бъдат обложени с ДДС.
Но за стоките с ниска стойност ще бъде създадена нова специална схема /едно гише/ за улесняване на декларирането и плащането на ДДС.
Съществуващите прагове за дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС ще бъдат премахнати и заменени с нов общоевропейски праг от 10 000 евро.
Под този праг от 10 000 евро доставките на телекомуникационни, излъчващи и електронни услуги и продажбите на стоки от разстояние в рамките на ЕС може да останат обект на ДДС в държавата-членка, където е установено данъчнозадълженото лице.
И накрая, ще бъдат въведени мерки за опростяване на дистанционни продажби на внесени стоки /пратки, които не надвишават 150 евро, в случай че не се използва – едно гише.

Кои са транзакциите, обхванати от новите промени?

* Дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС, извършвани от доставчици или считани за доставчици(платформи/пазари);
* Вътрешни продажби на стоки от доставчици;
* Доставки на услуги от продавачи от ЕС и от страни извън ЕС на потребители в ЕС;
* Дистанционни продажби на стоки, внесени от трети територии или трети държави, извършвани от доставчици или считани за доставчици, с изключение на стоки, подлежащи на акциз.

Ползите са широки и разнообразни
* Потребителите ще оценят знанието, че когато купуват стоки онлайн от или извън ЕС, прилаганата ставка на ДДС е същата като за стоките, придобити в тяхната държава - новите правила гарантират, че ДДС се плаща там, където се извършва потреблението на стоките.
* Бизнесът на ЕС ще може да расте в опростена, по-справедлива среда и да преодолее бариерите пред трансграничните онлайн продажби - Европейският единен цифров пазар има за цел да накара технологията да работи за хората в справедлива и конкурентна цифрова икономика;
* Гражданите на ЕС ще видят увеличение на публичните приходи - благодарение на увеличените плащания на ДДС и по-малко измами с ДДС. Всички държави-членки ще се възползват от тези нови правила.

Новини

Технологии и бъдещето на електронната търговия

Новини

Яндекс придобива KupiVIP

Mаркетинг

За начинаещи Електронни Търговци

Новини

Вие сте на 16 години и искате да имате собствен електронен магазин ?

SEO

Използването на Wayback Machine и Google Cache

Новини

Какво е coviewing (съвместното гледане) ?

Новини

Електронна Търговия – Събития през месец Май и Юни в Европа

Новини

Потребителите вече могат да монетизират личните си данни, за да печелят пасивен доход !?

Mаркетинг

Dropshipping - Дропшипинг

Новини

Няколко алтернативи на eBay: Най-добрите платформи, подходящи за продавачи