Много производители сега разбират че бизнес купувачите се ориентират към цифровата търговия

Post Images

Много производители сега разбират че бизнес купувачите се ориентират към цифровата търговия и правят промяна в начина ,по който набавят продукти и услуги за своите Фирми.

Но много производители се мъчат да разберат как дигитализацията ще трансормира почти всички аспекти от техния бизнес , съгласно новия публикуван Доклад за Производствотото за 2021 г. B2B/бизнес за бизнес/ в САЩ.

За производители ::--глобалната пандемия COVID-19 промени самата природа на начина, по който американските компании правят бизнес ,това се отнася и за ЕС. Това което е било физическо и ръчно – обаждания по телефона и ръчна обработка на поръчки сега е в по-голямата част дигитално .

И това няма да е временно или единично явление съгласно анализа за Дигитална Търговия .

В бъдеще Дигиталната Търговия ще заема все по-голяма част от всички търговски сделки между фирмите.Тези ,който се ориентират навреме ще спечелят , другите може и да загубят част от пордажбите си.

Mаркетинг

За начинаещи Електронни Търговци - Стратегия

Новини

Няколко алтернативи на eBay: Най-добрите платформи, подходящи за продавачи

Новини

Промените в електранната търговия породени от енергиината криза

Новини

Икономика в условия на криза и Е-магазините

Новини

Септември: събитията за електронна търговия в Европа

SEO

Няколко неща - които трябва да планирате в глобалното развитие за вашата електронна търговия

Mаркетинг

Важни ли са телефонът и електронната поща в електронния бизнес ?! (анализ и препоръки)

Новини

Сблъсака на Геополитическо и военно ниво и електронната търговия

Новини

Доверителен знак за електронна търговия в Европа

Новини

Какво е coviewing (съвместното гледане) ?