Много производители сега разбират че бизнес купувачите се ориентират към цифровата търговия

Post Images

Много производители сега разбират че бизнес купувачите се ориентират към цифровата търговия и правят промяна в начина ,по който набавят продукти и услуги за своите Фирми.

Но много производители се мъчат да разберат как дигитализацията ще трансормира почти всички аспекти от техния бизнес , съгласно новия публикуван Доклад за Производствотото за 2021 г. B2B/бизнес за бизнес/ в САЩ.

За производители ::--глобалната пандемия COVID-19 промени самата природа на начина, по който американските компании правят бизнес ,това се отнася и за ЕС. Това което е било физическо и ръчно – обаждания по телефона и ръчна обработка на поръчки сега е в по-голямата част дигитално .

И това няма да е временно или единично явление съгласно анализа за Дигитална Търговия .

В бъдеще Дигиталната Търговия ще заема все по-голяма част от всички търговски сделки между фирмите.Тези ,който се ориентират навреме ще спечелят , другите може и да загубят част от пордажбите си.

Mаркетинг

B2b - бизнес за бизнес - електронна търговия

Новини

Икономика в условия на криза и Е-магазините

Mаркетинг

Откриване на магазин за стикери - добра идея ли е ?!

Социални мрежи

Twitter започва да показва подкани-подсещане, преди хората да изпращат обидни отговори

Новини

Amazon и неговата Бонус програма за препоръчване на марката

Новини

Сенчестия код - създава риск за деветдесет и девет процента от уебсайтовете – кой нарича така Отворения Код

Новини

Нови стратегии за реклама без бисквитки и причините затова

Новини

Бисквитките и Рекламата

Новини

Седмица на модата в Париж 2022

Новини

Накратко за Електронната Търговия в България