Директори се съмняват в стойността на маркетинга в социалните медии

Post Images

Много нови изпълнителни директори се съмняват в стойността на маркетинга в социалните медии, според ново проучване на платформа за мобилни плащания.
Изследването на Bango, което е анкетирало над 200 изпълнителни директори, поддържа, че лошите практики за дигитален маркетинг и безсмислените показатели не са товаq което се очаква.
Повече от половината изпълнителни директори (59 процента) казват, че каналите в социалните медии не генерират продажби за техния бизнес.
Никой не казва, че социалните медии не могат да добавят стойност.Проблемът е, че тази стойност не се добавя към печалбата на анкетираните фирми.
Твърди се, че маркетинговите специалисти по цифрови технологии са толкова отнесени с отчитането на кликванията, харесванията и ангажираността, че са загубили фокус върху бизнес показателите, които всъщност имат значение - потенциални клиенти, продажби и печалби.
Но не само показателите са погрешни. Дигиталният маркетинг също не успява да даде значими резултати поради лошо насочване.
Възходът на Facebook и Google, като рекламни платформи убеди търговците, че това, което хората харесват и споделят, е точно отражение на това, което ще купят, така че днешните маркетингови бюджети улавят браузъри, а не купувачи.
Дигиталните търговци трябва да започнат, да насочват своите аудитории въз основа на действителното поведение при покупки. Това е, което ще впечатли - способността да превърнем социалното в продажби.
Според проучването 62 процента от изпълнителните директори смятат, че твърде много от маркетинговите бюджети се губят за дейности, които не дават значими резултати. И почти 60 процента смятат, че маркетинговият потенциал на социалните медии е преувеличен .
Междувременно 59% смятат, че социалните медии са добри за изграждане на репутация, но не и за генериране на продажби.
Нещо повече, почти две трети (66 процента) смятат, че маркетолозите се фокусират твърде много върху тактическия анализ и не достатъчно върху бизнес резултатите, докато повече от половината (55 процента) смятат, че показателите за дигитален маркетинг, които не са свързани с продажбите, са безсмислени.
Рекламата в социалните медии има процент на конверсия от три процента.
Въпреки това, повече от три четвърти от изпълнителните директори, анкетирани от Bango (77 процента), не виждат цифровата реклама, като надежден източник за нови клиенти или продажби. Това поражда загриженост.Рядко дигиталните кампании са насочени към аудитории, които се превръщат в клиенти.
Дигиталният маркетинг е загубил пътя си, тъй като много търговци се опитват да прикрият лошите резултати от работата с мъгла от безсмислени показатели.
Маркетолозите винаги са искали някакъв вид измеримост, за да видят колко ефективни са техните разходи.
Възвръщаемостта на инвестициите винаги е била ключова мярка за търговците, но кликванията и харесванията и ангажираността не са възвръщаемост на инвестицията.
Маркетолозите правят грешка, когато се отнасят към рекламата в социалните медии, като към основната дигитална реклама. Социалните медии са среда, при която директните продажби обикновено се оказват контрапродуктивни – това е извода от проучването.

Социалните медии не са мястото за насочване на съобщения към потребителите.По-ефективно е да се присъедините към разговор с потребителите.
Ако дигиталните търговци някога спрат да се занимават с безсмислените показатели, те трябва да се уверят, че техните платени, дигитални и социални кампании водят до нещо повече от харесвания. Да отидете направо към хората, които купуват, е най-простият начин да придобиете нови клиенти, да спечелите приходи и да оправдаете рекламните разходи.
Въпроса е : Как ? Може би с комбинирани реклами или насочване на рекламите към електронните вестници ! Всеки електронен търговец ще трябва сам да решава.

SEO

Инструменти за създаване на резюмета на SEO съдържание

Новини

Видеото и електронната Търговия

Новини

Плюсове при пазаруване с кредитна или дебитна карта и опитите за измами в електронната търговия

Новини

ParcelLab набра капитал от 92 милиона евро

Новини

Септември: събитията за електронна търговия в Европа

Социални мрежи

Правенето на бизнес с Amazon може да струва част от вашия собствен бизнес

E-commerce софтуер

Основен софтуер за вашия бизнес с електронна търговия

Новини

Правила за електронна търговия в Европейски Съюз

Новини

Електронна търговия - Берлин Експо 2023

Новини

Електронна Търговия – Събития през месец Май и Юни в Европа