Обогатена реалност е област в информатиката

Post Images

Обогатена реалност е област в информатиката, занимаваща се с комбиниране на данни от реалния свят с компютърно генерирани данни.

Обогатената реалност ще бъде в много по-голям фокус през идващата година ,когато големите технологични компании ще инвестират големи средства в AR(Обогатена реалност) инструменти,и нови преносими устройства за Обогатена реалност, които ще се появят на потребителския пазар в близко бъдеще(вече са разработени очила).
Това ще отвори съвсем нови възможности по отношение на маркетинга, комуникациите, откритията и т.н.
И Snapchat търси възможност да бъде основен играч в тази сфера. Бъдещето на устройствата за обогатена реалност е с голям потенциал.Това близко бъдеще ще покаже, какво биха могли да означават за бъдещето на игрите, пазаруването, комуникацията , медии и развлечения и др.
AR в крайна сметка ще играе ключова роля в това как правим почти всичко, в смисъл на свързаност към мрежата , чат, пазаруване , игри ,работа и .т.н . И това ще бъде следващата голяма промяна в маркетинга.
От направено проучване се вижда ,че повече от 100 милиона души пазаруват чрез AR -инструменти. Това може да е и бъдещето на социалните мрежи.

Mаркетинг

B2b - бизнес за бизнес - електронна търговия

Mаркетинг

Как да продавате вашите картини и снимки онлайн ?

Новини

Какво представлява Интернет на нещата ? (въпроси и отговори)

Mаркетинг

Ползата от интернет рекламата за електронните търговци

Mаркетинг

Специализиран подход към автоматизацията на Маркетинга

Новини

Цената на Доставката е най-важният фактор при избора на онлайн магазин

SEO

Технически SEO практики за сайтове за електронна търговия – само за Google

Новини

Тенденции за електронна търговия – Гласови команди

Новини

Предстоящи събития за електронната търговия в Европа

Новини

Липсата на начини на плащане води до загуба на пари