Комисията ще публикува през 2023 г. нова рамка за данъчно облагане

Post Images

На 18 май Европейската комисия публикува ново съобщение, озаглавено „Данъчно облагане на бизнеса за 21 -ви век“, за да насърчи стабилна, ефективна и справедлива данъчна система за бизнеса в Европейския съюз. Съобщението предвижда 3 инициативи, насочени към създаване на справедлива и стабилна бизнес среда, която може да стимулира устойчивия растеж в ЕС и да увеличи отворената стратегическа автономия:

Първо, Комисията ще публикува през 2023 г. нова рамка за данъчно облагане на бизнеса в ЕС с цел намаляване на административната тежест, премахване на данъчните пречки и създаване на по-благоприятна за бизнеса среда в единния пазар. „Бизнесът в Европа: Рамка за данъчно облагане на доходите“ (БЕФИТ) ще предостави единен правилник за корпоративния данък за ЕС, предвиждащ по -справедливо разпределение на данъчните права между държавите -членки. Законът има за цел „да гарантира справедливо разпределение на облагаемите приходи между различните юрисдикции, водено от истинска стопанска дейност, а не от агресивни стратегии за данъчно планиране и прекомерна данъчна конкуренция“. Това предложение би променило съществуващата структура на корпоративния данък в ЕС, но няма да установи обща корпоративна данъчна ставка, тъй като разпределената печалба ще се облага с национални ставки. Предложението обаче предвижда общата печалба да се разпределя между държавите -членки на ЕС въз основа на формула, която отчита мястото, където компаниите продават своите стоки или услуги, държат активите си и запазват работната си сила.

Второ, Съобщението за данъчно облагане на бизнеса определя данъчна програма за следващите 2 години, с мерки, които насърчават продуктивните инвестиции и предприемачеството, по -добре защитават националните приходи и подкрепят зелените и цифровите преходи. Това се основава на амбициозната пътна карта, заложена в Плана за данъчно действие на Пакета за справедливо и просто данъчно облагане, представен от Комисията миналото лято.

На трето място, наред със съобщението относно данъчното облагане на бизнеса, Европейската комисия прие и Препоръка за вътрешното третиране на загубите, която подтиква държавите-членки да разрешат пренасянето на загуби за предприятията поне до предходната финансова година. Това ще бъде от полза за предприятията и особено за МСП, които са били печеливши в годините преди пандемията, което им позволява да компенсират загубите си за 2020 г. и 2021 г. спрямо данъците, които са плащали преди 2020 г.

Съобщението за данъчно облагане на бизнеса е част от по -широка програма за данъчна реформа на ЕС за следващите години. Той също така взема предвид напредъка, постигнат в дискусиите на ОИСР относно глобалната данъчна реформа. „Електронна търговия Европа“ ще следи внимателно взаимодействието между работата на Европейската комисия и работата в рамките на ОИСР, която има за цел да постигне глобално споразумение това лято за цифровото данъчно облагане, въпреки че, поне според Комисията, ЕС може и трябва да отиде по -далеч от Усилията на ОИСР.

В тази перспектива „Електронна търговия Европа“ се притеснява, че работата, извършена на ниво ЕС в областта на цифровото данъчно облагане, може да застраши важните усилия и стъпки напред, предприети на ниво ОИСР, глобални усилия, които електронната търговия в Европа широко подкрепя. Всъщност Ecommerce Europe силно вярва, че ЕС трябва да обмисли дигитален данък само ако процесът на ОИСР се прекъсне.

Данните и статията са взети от : ecommerce-europe.eu

Новини

Потребителите намаляват несъществените покупки на дребно

Новини

Складове за стоки и изпълнение на продажби с ниски или никакви минимуми за малкия бизнес

SEO

Инструменти за Оптимизация на YouTube

Новини

Някои особености в eBay

Mаркетинг

Как технологиите променят рекламната индустрия ?

Mаркетинг

Какво е инфлуенсър маркетинг?

Новини

Metaverse ще отвори врати, за да привлече по-млади купувачи

Mаркетинг

Добавяне на SMS към маркетинг за електронна търговия

Mаркетинг

Как Бизнесът за електронна търговия може да накара клиентите да се чувстват специални

Новини

Изкуствения Интелект и електронната търговия