За кой се отнасят новите правила -ДДС ?

Post Images

За кой се отнасят новите правила ?

Засегнати са всички от веригата за доставки в електронна търговия, от онлайн продавачи и пазари / платформи както в ЕС, така и извън него, до пощенски оператори и куриери, митнически и данъчни администрации, чак до потребителите.

Какво се променя ?

От 1 юли 2021 г. правилата за ДДС за трансграничните дейности за електронна търговия от бизнес до потребител ще се променят. Обосновката за тези промени е да се преодолеят бариерите пред трансграничните онлайн продажби и да се отговори на предизвикателствата, произтичащи от режимите на ДДС за дистанционни продажби на стоки и за внос на пратки с ниска стойност.

Основните промени са следните :

Онлайн продавачите, включително онлайн пазарите / платформите, могат да се регистрират в една държава-членка на ЕС и това ще важи за декларирането и плащането на ДДС при всички дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС.
Въвеждат се специални разпоредби, при които онлайн пазарите / платформите, улесняващи доставките на стоки, се считат за целите на ДДС, че са получили и доставили самите стоки („считан доставчик“).
Освобождаването от ДДС при внос на малки пратки на стойност до 22 евро ще бъде премахнато. Това означава, че всички стоки, внасяни в ЕС, вече ще бъдат обложени с ДДС.
Но за стоките с ниска стойност ще бъде създадена нова специална схема /едно гише/ за улесняване на декларирането и плащането на ДДС.
Съществуващите прагове за дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС ще бъдат премахнати и заменени с нов общоевропейски праг от 10 000 евро.
Под този праг от 10 000 евро доставките на телекомуникационни, излъчващи и електронни услуги и продажбите на стоки от разстояние в рамките на ЕС може да останат обект на ДДС в държавата-членка, където е установено данъчнозадълженото лице.
И накрая, ще бъдат въведени мерки за опростяване на дистанционни продажби на внесени стоки /пратки, които не надвишават 150 евро, в случай че не се използва – едно гише.

Кои са транзакциите, обхванати от новите промени?

* Дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС, извършвани от доставчици или считани за доставчици(платформи/пазари);
* Вътрешни продажби на стоки от доставчици;
* Доставки на услуги от продавачи от ЕС и от страни извън ЕС на потребители в ЕС;
* Дистанционни продажби на стоки, внесени от трети територии или трети държави, извършвани от доставчици или считани за доставчици, с изключение на стоки, подлежащи на акциз.

Ползите са широки и разнообразни
* Потребителите ще оценят знанието, че когато купуват стоки онлайн от или извън ЕС, прилаганата ставка на ДДС е същата като за стоките, придобити в тяхната държава - новите правила гарантират, че ДДС се плаща там, където се извършва потреблението на стоките.
* Бизнесът на ЕС ще може да расте в опростена, по-справедлива среда и да преодолее бариерите пред трансграничните онлайн продажби - Европейският единен цифров пазар има за цел да накара технологията да работи за хората в справедлива и конкурентна цифрова икономика;
* Гражданите на ЕС ще видят увеличение на публичните приходи - благодарение на увеличените плащания на ДДС и по-малко измами с ДДС. Всички държави-членки ще се възползват от тези нови правила.

Mаркетинг

Как да привлечете повече купувачи и трафик към вашия сайт ?

Новини

Бързият растеж прави Amazon лидер в стрийминг видео пазара

Социални мрежи

TikTok пуска нова станция-TikTok Radio-в партньорство със SiriusXM и Pandora

Новини

Office Depot планира да се раздели на две Компании B2B и търговия на дребно.

Новини

Всичко, което трябва да знаете за One Stop Shop и ДДС в ЕС

Mаркетинг

Добавяне на SMS към маркетинг за електронна търговия

Новини

Липсата на начини на плащане води до загуба на пари

Mаркетинг

Няколко елемента за жизнеспособен бизнес план

Новини

ParcelLab набра капитал от 92 милиона евро

Mаркетинг

Видове услуги за електронната търговия – информация за начинаещи