Европейски институции и организации

Post Images

Полезни Връзки в ЕС


Европейски институции

Съвет на Европейския съюз
http://www.consilium.europa.eu/bg/council-eu/

Европейска Комисия
http://ec.europa.eu/index_en.htm

Европейски съвет
https://www.consilium.europa.eu/bg//

Европейски Парламент
http://www.europarl.europa.eu/

Членове на Европейския Парламент
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/home

Икономически и социален комитет
http://www.eesc.europa.eu/

Комитет на регионите
http://cor.europa.eu/en

Европейска Централна Банка
http://www.ecb.int/

Европейска Инвестиционна банка
http://www.eib.org/

Евростат
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home


Други Европейски институции и организации

AIM - Европейска асоциация на марките
http://www.aim.be/

Организация на Европейските Потребители
http://www.beuc.org/

BusinessEurope
http://www.businesseurope.eu/


Европейски фермери и Зеленчуко-производители(асоциации)
https://copa-cogeca.eu/?lang=en
За Ефективен контакт с потребителите
http://ecr-all.org/


Международни организации


Европейска асоциация за свободна търговия
http://www.efta.int/

Международна организация на труда
http://www.ilo.org/


Международен валутен фонд
http://www.imf.org/


Организация за икономическо сътрудничество и развитие
https://www.oecd.org/index.htm

Световна Банка
http://www.worldbank.org/


Световна търговска организация
http://www.wto.org/index.htm

Новини

Скрити опасности, които се крият в електронната търговия – за потребители

SEO

Ръководство за оптимизация подпомагащо търсачките

Новини

Видеото и електронната Търговия

Новини

Накратко за Office Depot и Staples– какво става ? (обновена)

Новини

Новости в електронните продажби

SEO

Важни тенденции за SEO за 2021 г., които трябва да знаете за електронната търговия

SEO

Съвети за оптимизирането за търсачките – DuckDuckGo

Социални мрежи

Концепцията за социална търговия-Как се превръща в необходим бизнес модел за марките

Mаркетинг

Бъдещето на електронната търговия - анализ в реално време

Новини

Вие сте на 16 години и искате да имате собствен електронен магазин ?