Европейски институции и организации

Post Images

Полезни Връзки в ЕС


Европейски институции

Съвет на Европейския съюз
http://www.consilium.europa.eu/bg/council-eu/

Европейска Комисия
http://ec.europa.eu/index_en.htm

Европейски съвет
https://www.consilium.europa.eu/bg//

Европейски Парламент
http://www.europarl.europa.eu/

Членове на Европейския Парламент
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/home

Икономически и социален комитет
http://www.eesc.europa.eu/

Комитет на регионите
http://cor.europa.eu/en

Европейска Централна Банка
http://www.ecb.int/

Европейска Инвестиционна банка
http://www.eib.org/

Евростат
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home


Други Европейски институции и организации

AIM - Европейска асоциация на марките
http://www.aim.be/

Организация на Европейските Потребители
http://www.beuc.org/

BusinessEurope
http://www.businesseurope.eu/


Европейски фермери и Зеленчуко-производители(асоциации)
https://copa-cogeca.eu/?lang=en
За Ефективен контакт с потребителите
http://ecr-all.org/


Международни организации


Европейска асоциация за свободна търговия
http://www.efta.int/

Международна организация на труда
http://www.ilo.org/


Международен валутен фонд
http://www.imf.org/


Организация за икономическо сътрудничество и развитие
https://www.oecd.org/index.htm

Световна Банка
http://www.worldbank.org/


Световна търговска организация
http://www.wto.org/index.htm

E-commerce софтуер

Какъв софтуер да изберем?

Mаркетинг

За начинаещи или желаещи за отваряне на електронен магазин

Новини

ДДС и Електронната Търговия в ЕС – нови ДДС правила

Mаркетинг

Примери за бизнес етика и най-добри практики при рекламиране

Новини

Разширена реалност: Следващата голяма тенденция в електронната търговия

Социални мрежи

Фалшивото видео променя лицето на кибер заплахите - а отмъщението е - видео с порно

Mаркетинг

Инструменти и софтуер за електронна търговия за стартиращи фирми

Социални мрежи

Twitter продължава да работи по раздела - Нови пространства - добавя опции за редактиране.

Новини

Доверителен знак за електронна търговия в Европа

Новини

Във Facebook чатовете задвижват нови 48 милиарда долара