Европейски институции и организации

Post Images

Полезни Връзки в ЕС


Европейски институции

Съвет на Европейския съюз
http://www.consilium.europa.eu/bg/council-eu/

Европейска Комисия
http://ec.europa.eu/index_en.htm

Европейски съвет
https://www.consilium.europa.eu/bg//

Европейски Парламент
http://www.europarl.europa.eu/

Членове на Европейския Парламент
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/home

Икономически и социален комитет
http://www.eesc.europa.eu/

Комитет на регионите
http://cor.europa.eu/en

Европейска Централна Банка
http://www.ecb.int/

Европейска Инвестиционна банка
http://www.eib.org/

Евростат
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home


Други Европейски институции и организации

AIM - Европейска асоциация на марките
http://www.aim.be/

Организация на Европейските Потребители
http://www.beuc.org/

BusinessEurope
http://www.businesseurope.eu/


Европейски фермери и Зеленчуко-производители(асоциации)
https://copa-cogeca.eu/?lang=en
За Ефективен контакт с потребителите
http://ecr-all.org/


Международни организации


Европейска асоциация за свободна търговия
http://www.efta.int/

Международна организация на труда
http://www.ilo.org/


Международен валутен фонд
http://www.imf.org/


Организация за икономическо сътрудничество и развитие
https://www.oecd.org/index.htm

Световна Банка
http://www.worldbank.org/


Световна търговска организация
http://www.wto.org/index.htm

Mаркетинг

За начинаещи Електронни Търговци

Социални мрежи

Pinterest представя нов преглед на развиващите се процеси за откриване и деактивиране на измами.

SEO

SEO -оптимизация. 7 въпроса за вътрешни връзки-link

Mаркетинг

Ползването на Уикипедия като Маркетинг за Оптимизация ,SEO

Новини

Klarna предлага безлихвено пазаруване за всички онлайн търговци

Социални мрежи

Instagram работи върху нова опция за плащане на бонуси

Новини

PayPal искат да бъдат нещо повече от бутон за плащане

Новини

ДДС и Електронната Търговия в ЕС – нови ДДС правила

Социални мрежи

TikTok идеи за електронна търговия

Новини

Във Facebook чатовете задвижват нови 48 милиарда долара