One Stop Shop или Едно Гише

Post Images

One Stop Shop или Едно Гише !
В зависимост от вашия бизнес, трябва да сте наясно с различните промени. Тук можете да намерите информация относно OSS за онлайн продавачи и електронни интерфейси.

На първо място, трябва да знаете, кои транзакции могат да се отчитат в Union One Stop Shop срещу Non-Union One Stop Shop.


 
Non-EU established taxable person/supplier

доставки на услуги за потребители (B2C) бизнес до клиент

EU established taxable person/supplier

Дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС

Вътрешни доставки на стоки от доставчици или считани за доставчици

 

OSS Универсалният портал на Съюза - е електроннен портал, който предприятията могат да използват, за да изпълнят задълженията си по ДДС при продажбите на електронната търговия в рамките на ЕС към потребителите от 1 юли 2021 г

За какво служи Union OSS?
Union OSS на Съюза е електронен портал, който опростява до 95% от задълженията за ДДС за онлайн продавачи и електронни интерфейси в целия ЕС, тъй като им позволява :
1. Да се регистрират по ДДС по електронен път в една държава-членка за всички продажби на стоки в рамките на ЕС и за доставки на услуги от бизнес до потребител(B2C);
2.Деклариране и плащане на ДДС за всички доставки на стоки и услуги в една електронна тримесечна декларация;
3. Да работи с данъчната администрация в собствената си държава-членка и на техния собствен език, дори ако продажбите им са през граница.

Кой може да използва Union OSS и за кои доставки?
1. Данъчнозадължено лице, установено в ЕС (който не е считан за доставчик ), може да използва OSS на Съюза за:
Доставки на B2C( бизнес до клиент) услуги, извършвани в държава-членка, в която той не е установен;
Дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС.
2. Данъчнозадължено лице, което не е установено в ЕС за:
Дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС.
3. Електронен интерфейс (установен в ЕС или извън ЕС), улесняващ доставките на стоки (считан за доставчик) за:
Дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС; за определени вътрешни доставки на стоки.

Как да се регистрирам за OSS?
Всяка държава-членка на ЕС ще има онлайн OSS портал, където фирмите могат да се регистрират от 1 април 2021 г. и могат да я използват за транзакции, направени на или след 1 юли 2021 г. Тази единична регистрация ще бъде валидна за всички допустими доставки, направени от онлайн продавачи (включително електронни интерфейси) или доставки, улеснени от електронни интерфейси.

Онлайн продавач ли сте или електронен интерфейс?
Вижте нашата сравнителна таблица по-долу и научете повече за предстоящите промени:

Какво се променя от 1 юли 2021 г.?

За Онлайн продавачи
Понастоящем предприятията от ЕС, които продават стоки в рамките на ЕС над определен праг (35 000 EUR или 100 000 EUR, в зависимост от държавата-членка) на купувачи, намиращи се в друга държава-членка на ЕС, трябва да се регистрират и да платят ДДС в държавата-членка на купувачите. От 1 юли 2021 г. това правило ще бъде премахнато и заменено с нов праг за целия ЕС от 10 000 EUR. Под този нов праг можете да продължите да прилагате вътрешните правила за ДДС (включително схемата за освобождаване на МСП-малки и средни предприятия) до вашата гранична зона за продажби. Ако вашите продажби са над този праг, вие имате задължение за ДДС в държавата-членка, където се намират вашите купувачи. Над този праг фирмите ще могат лесно да се регистрират в новата OSS - където могат лесно да декларират и да платят ДДС.

Електронни интерфейси

От 1 юли 2021 г., ако електронният интерфейс (пазар, платформа и др.) Улеснява дистанционните продажби на стоки от продавач извън ЕС, установен от купувач в ЕС, електронният интерфейс се счита за продавач и носи отговорност за плащане на ДДС. За да декларира и плати този ДДС, електронният интерфейс ще може лесно да се регистрира в специална електронна система, наречена One-Stop Shop (OSS).

Кои доставки на стоки обхващат OSS на Съюза?

Онлайн продавачи

*Доставки на B2C( бизнес до клиент) услуги от доставчици, установени в ЕС, които се извършват в държава-членка, в която той не е установен;
*Дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС от доставчици, установени и неустановени в ЕС.

Електронни интерфейси

*Дистанционни продажби на стоки в ЕС чрез електронни интерфейси, улесняващи продажбите;
*Определени вътрешни доставки на стоки чрез електронни интерфейси, улесняващи продажбите.


Кога електронен интерфейс е отговорен за ДДС върху продажбите на продавача?


Електронният интерфейс се облага с ДДС, когато улеснява следните доставки на стоки, извършени от действителен продавач, който не е установен в ЕС, до купувачи в ЕС: *.Вътрешно-европейски дистанционни продажби на стоки; вътрешни доставки на стоки. Счита се, че електронният интерфейс е улеснил продажбата (ите) на стоки, когато позволява на купувач и продавач да влязат в контакт чрез този електронен интерфейс, като крайният резултат е продажбата на стоки на този купувач.

Как работи OSS?


За Електронни интерфейси и Онлайн продавачи.

Предприятията ще трябва да приложат ставката на ДДС на държавата-членка, до която се изпращат стоките или където се доставят услугите. Информация за ставките на ДДС в ЕС е достъпна както на уебсайта на Европейската комисия, така и на уебсайтовете на националните данъчни администрации

Как да се регистрирам за OSS?

Всяка държава-членка на ЕС ще има онлайн портал OSS, където бизнесът (включително електронните интерфейси) може да се регистрира. Тази единична регистрация обаче ще бъде валидна за всички продажби на потребители в други държави-членки на ЕС

Какво трябва да направите, ако използвате OSS?
За Онлайн продавачи.
*прилага ставка на ДДС на държавата-членка, до която се изпращат стоките или където се доставят услугите;
* събиране на ДДС от купувача за дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС или за доставки на услуги;
*подаване на електронна тримесечна декларация за ДДС чрез портала OSS на държавата-членка, където сте регистрирани за OSS;
*извършвате тримесечно плащане на ДДС, декларирано във декларацията за ДДС, в държавата-членка, където сте регистрирани за OSS;
* съхраняване на записи за всички допустими продажби на OSS, в продължение на 10 години.

За Електронни интерфейси

1.показване сумата на ДДС, която трябва да плати купувачът, най-късно след финализиране на процеса на поръчка. Ставката на ДДС е тази на държавата-членка, в която се изпращат / транспортират стоките;
2.да осигури събирането на ДДС от купувачите при дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС и за вътрешните доставки, които  се улесняват от интерфейса;
3.подаване на електронна тримесечна декларация за ДДС чрез портала OSS на държавата-членка, където сте регистрирани за OSS;
4.извършва тримесечно плащане на ДДС, декларирано във декларацията за ДДС, в държавата-членка, където сте регистрирани за OSS;
5.съхраняване на записи за всички допустими продажби на OSS, които се улесняват от интерфейса в продължение на 10 години.

За не регистрирани извън ЕС.
От 1 юли 2021 г. несъюзната схема се разширява и може да се използва:

Изключително от (онлайн) продавачи, които не са установени в ЕС.
За всички B2C (бизнес до клиент)доставки на услуги, извършвани в ЕС, направени от тези онлайн продавачи извън ЕС.

Примери за доставки на услуги на клиенти (неизчерпателен списък), които биха могли да бъдат докладвани по тази схемата - извън Съюза, са:
*Услуги за настаняване, извършвани от неустановени данъчнозадължени лица;
*Допускане до културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития; като панаири и изложби;
*Транспортни услуги.
*Услуги за оценка и работа върху движимо материално имущество;
*Спомагателни транспортни дейности като товарене, разтоварване, обработка или подобни дейности;
*Услуги, свързани с недвижимо имущество;
*Наемане на транспортни средства;
*Доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги за консумация на борда на кораби, самолети или влакове и др.

Новини

Amazon е първата американска фирма, която оспорва цифровите правила на ЕС

Mаркетинг

Застраховането и електронната търговия

Mаркетинг

Ползата от интернет рекламата за електронните търговци

Mаркетинг

Това, което е старо, е ново

Новини

Електронна Търговия – Събития през месец Май и Юни в Европа

E-commerce софтуер

Какъв софтуер да изберем?

Новини

Новина от ЕК за електронната търговия

Новини

Wix придобива платформата за дропшипинг Modalyst

SEO

B2B Бизнес за Бизнес 32 процента от купувачите срещат трудности при намирането на продукти онлайн

Новини

SEO конференцията, която може би не искате да пропуснете