Спазването на DSA под контрол

Post Images

Европейската комисия предприе решителна стъпка срещу популярните китайски онлайн пазари Temu и Shein, изисквайки подробни обяснения за тяхното придържане към Закона за цифровите услуги (DSA).


Това действие следва жалба от потребителски организации и бележи значителна стъпка в усилията на ЕС да регулира цифровите платформи и да защити потребителите от измамни практики и незаконни продукти.


В изявление от 28 юни 2024 г. Комисията изпрати искания за информация (RFI) до Тему и Шейн. Тези RFI изискват подробни обяснения за това как двата китайски гиганта за електронна търговия са въвели различни задължения за DSA, по-специално „механизма за известяване и действие“.

Механизмът за известяване и действие позволява на потребителите да уведомяват платформите за незаконни продукти, докато забраната на „тъмните шаблони“ гарантира, че онлайн интерфейсите не мамят или манипулират потребителите. Принудителните действия на Комисията следват жалба, подадена от потребителски организации.

Тази жалба очертава опасенията относно спазването на DSA от Temu и Shein и подчертава потенциалните рискове за потребителите. Това катализира решението на Комисията да разгледа по-внимателно тези платформи. Жалбата, достъпна на уебсайта на Европейската организация на потребителите, BEUC, подчертава спешността на справянето с тези проблеми, за да се гарантира защитата на потребителите в бързо разрастващия се цифров пазар.


Какво предстои за Тему и Шейн в Европа?

Тему и Шейн ще имат време до 12 юли 2024 г. да отговорят на RFI на Комисията. Комисията ще разгледа техните отговори и ще вземе решение за по-нататъшни стъпки, ако те включват започване на производство по член 66 от DSA. За разлика от това член 74, параграф 2 от DSA позволява на Комисията да налага глоби на субекти, които предоставят неточна или непълна информация.

Агресивното прилагане на DSA от Европейската комисия срещу Temu и Shein отразява решимостта на ЕС да наложи и да спазва мерките за защита на потребителите на един зрял пазар. Неизбежно RFI са решаващ тест за съответствие за Temu и Shein. Отговорите ще оформят разследването на Комисията, но също така могат да послужат като пример за това как други цифрови платформи могат да бъдат изследвани с помощта на правилата за DSA.

Но все пак да отбележим, че това действие на Комисията може да бъде и отражение на политиката на противопоставяне между ЕС и Китай.

Новини

Седмица на модата в Париж 2022

Новини

Събития за електронна търговия 2022

Социални мрежи

Snapchat публикува нов доклад относно нарастващите тенденции за одобрението на AR или Обогатена реалност.

Новини

Технологии и бъдещето на електронната търговия

Новини

Най-добрите доставчици на дропшипинг в електронната търговия

Mаркетинг

Електронна търговия и Имейл маркетинг

SEO

Препоръки за начинаещи електронни търговци

Mаркетинг

Няколко съвета за успешен дропшипинг за начинаещи

Новини

Google Променя 20% от всички етикети на заглавията при търсене

Новини

Новини и събития от ЕС за 13 и 14 октомври 2021 г.