Фейсбук публикува ново ръководство

Post Images

Фейсбук публикува ново ръководство, как да се ползва излъчването на видео на живо
за да има по-голям ефект за фирмените събития и тяхното осъществяване.Със специфичен фокус към функциалността на живото излъчване и професионалните инстументи на платформата,като предлага мовече опции за подобряване на отдалечени работни процеси и обекти.

Ето и обяснението на Фейсбук:
Днес повече компании използват видео на живо и решения ,които им дават възможност да преодолеят вътрешните комукационни проблеми. Работното място и видео инструментите са
на разположение с app/приложение/. Но въпреки това конкретните съвети тук са от значение за видео връзката ,като се предоставят и насоки за работа дори и да не сте на работното място на платформата.Facebook предоставя задълбочен преглед на всеки елемент, включително съвети и бележки за това как да увеличите и подобрите използването на живата връзка.
Ако вие търсите или искате да включите видео на живо във вашия бизнес – вътрешно или външно. Може би това е начина да постигнете целите си и направите покритие на всички ваши обекти.

Новини

Електронната търговия в Европа

Социални мрежи

Концепцията за социална търговия-Как се превръща в необходим бизнес модел за марките

Социални мрежи

Pinterest представя нов преглед на развиващите се процеси за откриване и деактивиране на измами.

Mаркетинг

Ползата от интернет рекламата за електронните търговци

Новини

Правила за електронна търговия в Европейски Съюз

SEO

Инструменти за тестване за подобряване на Вашия SEO рейтинг през 2021 г.

Новини

За Европейската Електронна Търговия - EuroCommerce

Новини

FinXP стартира плащания в реално време

Новини

Мобилните устройства под обсада от киберпрестъпници

Новини

ДДС и Електронната Търговия в ЕС – нови ДДС правила