Фейсбук публикува ново ръководство

Post Images

Фейсбук публикува ново ръководство, как да се ползва излъчването на видео на живо
за да има по-голям ефект за фирмените събития и тяхното осъществяване.Със специфичен фокус към функциалността на живото излъчване и професионалните инстументи на платформата,като предлага мовече опции за подобряване на отдалечени работни процеси и обекти.

Ето и обяснението на Фейсбук:
Днес повече компании използват видео на живо и решения ,които им дават възможност да преодолеят вътрешните комукационни проблеми. Работното място и видео инструментите са
на разположение с app/приложение/. Но въпреки това конкретните съвети тук са от значение за видео връзката ,като се предоставят и насоки за работа дори и да не сте на работното място на платформата.Facebook предоставя задълбочен преглед на всеки елемент, включително съвети и бележки за това как да увеличите и подобрите използването на живата връзка.
Ако вие търсите или искате да включите видео на живо във вашия бизнес – вътрешно или външно. Може би това е начина да постигнете целите си и направите покритие на всички ваши обекти.

Социални мрежи

Pinterest представя нов преглед на развиващите се процеси за откриване и деактивиране на измами.

Социални мрежи

Twitter продължава да работи по раздела - Нови пространства - добавя опции за редактиране.

Новини

Трябва ли да оферирате безпланта доставка ?

Новини

Нов уебсайт с информация за инструментите за защита на IP на пазарите за електронна търговия

Новини

Бързият растеж прави Amazon лидер в стрийминг видео пазара

Новини

Инфлацията в електронната търговия намалява, но купувачите все още не са готови да увеличат разходите си

Новини

Липсата на начини на плащане води до загуба на пари

Новини

Електронна търговия -Продажби: Многоканална или Мултивселенна?

Mаркетинг

AI инструменти за лого и брандиране

Mаркетинг

Специализиран подход към автоматизацията на Маркетинга