Фейсбук публикува ново ръководство

Post Images

Фейсбук публикува ново ръководство, как да се ползва излъчването на видео на живо
за да има по-голям ефект за фирмените събития и тяхното осъществяване.Със специфичен фокус към функциалността на живото излъчване и професионалните инстументи на платформата,като предлага мовече опции за подобряване на отдалечени работни процеси и обекти.

Ето и обяснението на Фейсбук:
Днес повече компании използват видео на живо и решения ,които им дават възможност да преодолеят вътрешните комукационни проблеми. Работното място и видео инструментите са
на разположение с app/приложение/. Но въпреки това конкретните съвети тук са от значение за видео връзката ,като се предоставят и насоки за работа дори и да не сте на работното място на платформата.Facebook предоставя задълбочен преглед на всеки елемент, включително съвети и бележки за това как да увеличите и подобрите използването на живата връзка.
Ако вие търсите или искате да включите видео на живо във вашия бизнес – вътрешно или външно. Може би това е начина да постигнете целите си и направите покритие на всички ваши обекти.

Новини

Прогнозите за икономическа стагнация са причина за безпокойство, казват експертите

Новини

PayPal и таксите за транзакции

Новини

Скрити опасности, които се крият в електронната търговия – за потребители

Mаркетинг

Как да продавате вашите картини и снимки онлайн ?

Новини

Електронната Търговия през 2023 година

SEO

Думите, които вероятно трябва да знаете и разбирате ( SEO, е-магазин).

SEO

Използването на Wayback Machine и Google Cache

Новини

Какво е coviewing (съвместното гледане) ?

Новини

Нов уебсайт с информация за инструментите за защита на IP на пазарите за електронна търговия

Новини

Лошата информация за продукта кара 53 процента от купувачите да пазаруват другаде